Anunt recrutare Director General

Soc. Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. și expertul său în recrutare S.C. Pluri Consultants România S.R.L. anunţă declanşarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii Directorului General la Soc. Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.

Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celui mai potrivit candidat pentru ocuparea postului de Director General al Soc. Drumuri si Poduri Locale Alba S.A..

Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe informatii consultatul documentele de mai jos: